آرام میرصانع

آرام میرصانع

خانم آرام (فاطمه) میرصانع متولد سال 1357 از تهران

کارشناس آموزش زبان و ادبیات فارسی

دارای مدرک مربیگری ایروبیک مارشال
فعالیت خود را از سال 1385 در حوضه ورزش تندرستی و آمادگی جسمانی شروع کرده اند.

از مربیان قدیمی و کارکشته باشگاه هیربد بوده 

هر نظری؟

نظرات (0)