ندا (اعظم) دارابی

د

ندا (اعظم) دارابی

خانم ندا (اعظم) دارابی متولد سال 1363 از تهران دارای مدرک مربیگری درجه 3 یوگا از فدراسیون ورزش های همگانی میباشند.
ایشان فعالیت خود را از سال 88 در این حوضه شروع کرده اند و تا حال حاضر در حال فعالیت هستند.

هر نظری؟

نظرات (0)