نرم افزار SPSS

نرم افزار SPSS

 اس پی اس اس یا SPSS  که مخفف “Statistical Package for the Social Sciences” یا همان ” بسته آماری برای علوم اجتماعی” هست بطور خلاصه یک برنامه یا نرم افزار ویندوز است که اطلاعات مختلف (مثلا اطلاعات یک پرسشنامه) را دریافت می کند، تحلیل می کند و جدول و نمودار برای آنها تهیه می کند.